054-979-7478 info@team.do

בימים אלו המשק חוזר לפעילות לאחר משבר הקורונה.

כל עסק המעוניין לחזור לפעילות מחוייב לעמוד בתקנות של תו סגול למסחר.

במסגרת התו הסגול כל עסק המקבל לקוחות חייב לעמוד ברגולציה המתאימה (“עסק המקבל לקוחות“).

בכתבה הבאה מפורטות הדרישות לקבלת “תו סגול”, הכוללות רישום ותיעוד פרטי הלקוחות הנכנסים  אל בית העסק.

בעזרת Team.Do ניתן בקלות לבצע את התיעוד הנדרש ובעזרת השדות הדינאמיים של Team.Do  ניתן הגדיר את השדות שאנחנו רוצים למלא עבור כל לקוח:

בכל שלב ניתן לקבל את רשימת הלקוחות בייצוא לקובץ אקסל.

 

Team.Do זמינה בדפדפן וכאפליקציה לנייד – כל שצריך הוא חיבור לאינטרנט.

 

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר להשלמת התהליך עבור העסק שלך.