054-979-7478 info@team.do

How Can We Help?

קטגוריות

פוסטים אחרונים

Table of Contents

כיצד ניתן להגביל גישה לפרויקטים

אתם כאן:
< כל הנושאים

מנהלים ומנהלי פרויקטים רואים את כל הפרויקטים בחברה.

למשתמשים בעלי הרשאות נמוכות יותר (עובדים, משתמשים חיצוניים וצופים) ניתן להגביל גישה אל הפרויקטים. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים:

  • בדף מנהל=> עובדים: ניתן לבחור אילו פרויקטים יראו המשתמשים ע”י בחירה בטבלה:

  • ניתן להגביל גישת משתמשים לפרויקט ישירות מתוך פרטי הפרויקט במסך “פרויקטים”.

הקודם העתקת פרויקט ויצירת תבניות פרויקטים