058-432-2117 info@team.do
  English

מנהלים ומנהלי פרויקטים רואים את כל הפרויקטים בחברה.

למשתמשים בעלי הרשאות נמוכות יותר (עובדים, משתמשים חיצוניים וצופים) ניתן להגביל גישה אל הפרויקטים. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים:

  • בדף מנהל=> עובדים: ניתן לבחור אילו פרויקטים יראו המשתמשים ע”י בחירה בטבלה:

  • ניתן להגביל גישת משתמשים לפרויקט ישירות מתוך פרטי הפרויקט במסך “פרויקטים”.