054-979-7478 info@team.do

How Can We Help?

קטגוריות

פוסטים אחרונים

Table of Contents

עבודה בצבעים – ניהול פרויקטים מותאם לדרישות החברה

אתם כאן:
< כל הנושאים

צבעים עוזרים לעובדים במערכת לראות את הנתונים בצורה ויזואלית ברורה יותר.

כמנהל באפשרותך להתאים את המערכת לדרישותיך ולסמן נושאים שונים בצבעים שונים.

השדות הדינמיים מאפשרים לשמור מידע נוסף בכל משימה חדשה, ובעזרתם נוכל גם לסמן בצבעים את המשימות.

מידע נוסף על שדות דינמיים

 

הצגת הצבעים במערכת

נוכל להשתמש בצבעים להצגת ערכים שונים שיבלטו בטבלה בדפדפן או בנייד.

לדוגמא

ובפרטי משימה:

 

 

 

הגדרת צבעים בשדות דינמיים

נפתח את חלון “שדות דינמיים” במסך המשימות:

אפשרות נוספת היא לפתוח את מסך “מנהל” וללחוץ על לשונית “שדות דינמיים”.

נבחר שדה דינמי מסוג בחירה (או בחירה מרובה) ונלחץ על “רשימה”:

נלחץ על צבע:

ונבחר את הצבע עבור בחירה זו:

על-מנת לבטל את הצבע, נבחר צבע לבן.

 

הצבעים שבחרנו יופיעו כאפשרויות בחירה במשימות:

 

הרשאות ומידע נוסף

  • רק מנהלים יכולים להוסיף ולעדכן שדות דינמיים.
  • רק לקוחות פרמיום יכולים להוסיף שדות דינמיים

 

אנו מקווים שהמאמר עזר בהבנת הנושא.

אל תהססו לפנות אלינו אם ישנן שאלות support@team.do

 

 

 

הקודם משימות חוזרות
הבא שדות דינמיים – ניהול פרויקטים מותאם לדרישות החברה