כיצד האינטליגנציה המלאכותית (AI) הולכת לשנות את תחום ניהול פרויקטים?

התחום של אינטליגנציה מלאכותית נגזר מתחום מדעי המחשב ומהותו יצירת מכונות בעלות יכולת לפעול באופן דומה לאופן בו היה פועל האדם בסיטואציה דומה.

הדעות בנוגע לאינטליגנציה מלאכותית חלוקות, חלק מהאנשים רואים בזה פריצת דרך לעתיד בעוד אחרים חוששים מההשפעה העתידית על החברה, התרבות ושוק התעסוקה. אם בעבר אינטליגנציה מלאכותית (AI) הייתה חלק מסרט בדיוני, כיום זה הופך למציאות…

מתוך ממצאי המחקר של אטלסיאן (Atlassian) שנערך לאחרונה, 87% מהנשאלים צפו שהתפקיד שלהם עשוי להשתנות ב – 3 השנים הקרובות. כמו כן הם אמרו שחלק מעבודתם תוכל להתבצע על ידי אינטליגנציה מלאכותית. לגבי התחושה בנוגע לשינוי 86% חשו נרגשים ובוזמנית גם 87% חשו סקפטיים וחשדניים כלפי השינוי, כלומר היו תחושות מעורבות.

ניהול פרויקטים באינטליגנציה מלאכותית בפועל, זוהי מערכת שיכולה לבצע ניהול יומיומי ואדמיניסטרטיבי של הפרויקט ללא צורך באדם. המערכת יכולה לבצע פעולות אוטומטיות פשוטות, אך גם יכולה לבצע פעולות מורכבות, יצירת תובנות ומסקנות, יצירה ועדכון המלצות ואף קבלת החלטות.

ברמת השירות, המערכת מסוגלת לספק רמת שירות מעולה שעולה על מגוון הבוטים הקיימים בשוק.             בסופו של דבר, השימוש במערכת חוסכת בזמן ומביאה לשיפור בתוצאות.

ניתן לדבר על שלושה שלבים של שינוי :

בשלב הראשון השילוב של האינטליגנציה המלאכותית בתחום ניהול הפרויקטים תתמקד בסיוע בגזרה צרה יחסית, של הפרויקט או של הצוות .

עם כל הטכנולוגיה, כיום ניהול פרויקטים משולב עם אינטליגנציה מלאכותית עדיין מסתמך על אנשים לצורך הזנת נתונים, עדכון מועדים וביצוע שינויים והתאמות. לכן נדרשת עוד התפתחות בתחום כדי שתהיה השתלבות רחבה יותר.

בשלב השני הרחבת ההבנה והידע של המכונות על הפרויקט ועל הצוותים, תאפשר שיפור באיכות, בביצועים, בלמידה ויצירת שינויים. ככל שיהיה ידע רב יותר ונתונים מדויקים ומפורטים על הפרויקט, יהיה אפשרי להפיק תחזיות אמינות, מותאמות וקלות להבנה עבור הצוות.

בשלב השלישי –מילוי פערי ידע הוא אתגר גדול שמורכב הן מאיכות הידע והן מהתאמה מושלמת של הנתונים. הקושי של נתונים חסרים, ידע חלקי, נתונים בחוסר סדר ובחוסר התאמה למיקום שהם אמורים להיות, הוא האתגר של מערכת האינטליגנציה המלאכותית.

גם כמות  המידע הוא אתגר, אך כיום קיימים פתרונות טכנולוגיים חדשים שנותנים לכך מענה. למעשה מערכת האינטליגנציה המלאכותית יכולה להתמודד עם נושא מיפוי והשלמת פערי ידע על ידי מילוי חסרים על סמך הנחות, שיפור איכות והתאמת הנתונים, הבנה רחבה של הפרויקט והאתגרים שלו ומתן ייעוץ ותובנות.

האינטליגנציה המלאכותית ללא ספק תשפיע באופן משמעותי על תחום ניהול הפרויקטים, על ביצועי הצוות בפרט תוצאות הפרויקט בכלל.

Privacy Preference Center

Necessary

This site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies and Privacy Policy

Advertising

Analytics

Other