חמישה שלבים בסיסיים לניהול פרויקטים

ניהול נכון של פרויקט עשוי להיות הגורם שיכריע האם הפרויקט יהיה ריווחי, מוכן בלוח הזמנים ויעמוד בדרישות השונות של הלקוח. הכרות עם המתודות השונות של ניהול הפרויקט, ובחירה בכלים הנכונים לניהולו מסייעת בניווט הצוות העובד עליו להצלחה. אספנו את חמשת השלבים הבסיסיים בניהול פרויקט, הרלוונטיים לשלל תחומי תעשייה.

1. בחינת הרעיון העומד בבסיס הפרויקט

לפני שניגשים לביצוע הפרויקט, מומלץ לבדוק האם מדובר ברעיון מעשי שיכול לתרום לארגון. באם הפרויקט מבוצע עבור לקוח חיצוני, שלב זה יבוצע כבחינת כדאיות הפרויקט עבור הלקוח.

2. הגדרת הפרויקט ותכנונו

את הפרויקט רצוי לאפיין מראש באופן כללי, ולבחון את המשימות השונות הנדרשות לביצועו. בשלב זה גם נהוג לקבוע לוחות זמנים לכל שלב בפרויקט, לתעדף משימות ולקבוע מהם המשאבים הנדרשים לביצוע כל שלב, מבחינת כוח העבודה והתקציב אשר יוקדש לכל חלק בפרויקט.

3. השקת הפרויקט והתחלת העבודה על המשימות השונות

בשלב זה יהיו מעורבים צוותי העבודה השותפים בהקמת הפרויקט. המשימות מחולקות בין הצוותים או העובדים בכל צוות, ונבחנות מחדש סוגיות הקשורות לאפיון הראשוני אשר בוצע בשלב השני. כאשר מוגדר תאריך השקת הפרויקט, קל יותר לקבוע את לוחות הזמנים על בסיס אפיון זה.

4. ביצוע הפרויקט

שלב זה הינו בדרך כלל השלב הארוך והמורכב ביותר. מנהל או מנהלי הפרויקט יבחנו לאורך ביצוע הפרויקט את העמידה בלוחות הזמנים, יזהו “צווארי בקבוק” ויקדישו משאבים נוספים למשימות שאינן עומדות בלו”ז. בשלב זה גם נבחנות חלופות שונות לעתים לדרך הביצוע של כל שלב.

5. השלמת הפרויקט

לאחר שבוצעו השלבים השונים בפרויקט, המוצר או השירות שנבנה עוברים למחלקת בקרת האיכות, ולאחר שאותרו תקלות שונות אשר נפתרות, הפרויקט עובר לאישורו של הלקוח ועובר סבב תיקונים נוסף במידת הצורך. בשלב זה מומלץ לבחון את התהליך בו בוצע הפרויקט, על מנת להציע שינויים ושיפורים לביצוע פרויקט דומה בעתיד.

לסיכום, חשוב לזכור כי פרויקטים ותהליכי ניהול שונים משתנים מעט בהתאם לענף הו הם מבוצעים, אך שלבים אלה הם היסודות המסורתיים של ניהול פרויקטים. כיום, במתודות מודרניות של ניהול פרויקטים לעתים חלק מהמשאבים המוקדשים לתכנון הפרויקט עוברים לשלב הביצוע, כאשר הדרישות משתנות בצורה דינמית לאורך ביצוע הפרויקט בהתאם לפידבק מהלקוח

 

Privacy Preference Center

Necessary

This site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies and Privacy Policy

Advertising

Analytics

Other