מודל מפל המים לניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים ניתן לבצע במספר רחב של מודלים, המותאמים לאופי הפרויקט כמו גם למבצעיו. מודל מפל המים לניהול הפרויקט, המכונה בלועזית Waterfall Project Management, מותאם בדרך כלל לפרויקטים ארוכי טווח, שבהם זמן הפיתוח ארוך יותר, ולמעשה מתחיל בפועל רק לאחר תכנון ועיצוב מוקדם של התוכנה או של הפתרון המוצע, כאשר התיקונים והשיפורים נעשים על הנייר לפני שהפרויקט מתחיל את שלב הפיתוח הראשוני. נדון בקצרה בכל אחד מהשלבים במודל זה.

שלב 1 – שלב הדרישות

השלב הראשון הוא שלב הדרישות, שבו מוגדרות הפעולות שהמערכת אמורה לבצע. הדרישות יכולות להיות הגדרה של הקלט המוזן על ידי המשתמש והפלט המופק על ידי התוכנה, או לחלופין דרישות שאינן מחייבות קבלת פלט מהמשתמש, כאשר התוכנה מבצעת רצף מוגדר מראש של פעולות. שלב הדרישות ישמש בסיס לכתיבה של מסמך תכנון המערכת שתממש את הדרישות הקיימות.

שלב 2 – שלב התכנון

שלב התכנון נועד להגדיר את המודולים השונים שהמערכת תבצע. בשלב זה מוגדרים מסכים שונים אם למערכת יש UI או ממשק משתמש, וכן מוגדרת הפעילות של כל אחד מהמסכים. כאמור, לפני שמתבצע המימוש בפועל, על פי מודל מפל המים, המערכת מתוכננת עד לרמת השדה היחיד, כאשר השינויים המוצעים מתבצעים על הנייר, לפני הפיתוח עצמו.

שלב 3 – שלב המימוש

לאחר ששלב התכנון הסתיים, מסמך אפיון מדויק מוגש למפתחי המערכת, ומתחיל המימוש (על ידי קוד, מסד נתונים ועיצובים גרפיים), המימוש נחשב פעמים רבות לשלב קצר יחסית במודל מפל המים, שרובו מתבסס על התכנון המוקדם ועל כתיבת מסמך האפיון.

שלב 4 – שלב הבדיקות

לאחר שהמערכת נכתבה במלואה, היא נבדקת על ידי צוות QA או בקרת איכות, הבוחן את פעילותה של המערכת במהלך עבודה תקינה, כמו גם במהלך הזנת שדות שגויים, פעולה בעומס יתר ובדיקות נוספות. בזמן הבדיקות מתגלות נקודות החולשה של המערכת, והיא עוברת את השינויים הנדרשים על מנת לצאת כמוצר סופי.

שלב 5 – שלב התחזוקה

לאחר שהפתרון הופק כמוצר מוגמר, מתבצעת תחזוקה שוטפת על מנת להבטיח את פעולתו התקינה. בשלב זה הפיתוח למעשה הסתיים, ומתבסס על תיקון שגיאות (אם קיימות) בלבד.

Privacy Preference Center

Necessary

This site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies and Privacy Policy

Advertising

Analytics

Other