058-432-2117 info@team.do
  English
כאשר מנהלים פרויקטים עם הרבה פרטים יתכן ויצטברו משימות רבות.

ניתן לשלוט על מידע רב על-ידי שינוי התצוגה בעזרת מיון וסינון.

כמו כן הוספנו יכולת חדשה של חלוקה לקבוצות.

במסך ניהול משימות, בהגדרות נוכל ללחוץ על “הצג” / “הסתר” קבוצות.

חלוקת המידע לקבוצות

בהצגת קבוצות המידע יחולק לפי מיון 1 ובתוך כל קבוצה המידע ימוין לפי מיון 2.

נוכל לסגור ולפתוח קבוצה של משימות על-ידי לחיצה על כותרת הקבוצה.

חלוקת המידע לקבוצות

כמו כן נוכל למיין לפי שדות דינאמיים שהוספנו למערכת וכך לקבל חלוקה לקבוצות לפי שדות אלו

חלוקת המידע לקבוצות