054-979-7478 info@team.do

How Can We Help?

קטגוריות

פוסטים אחרונים

Table of Contents

חלוקת המידע לקבוצות – ניהול פרויקטים

אתם כאן:
< כל הנושאים
כאשר מנהלים פרויקטים עם הרבה פרטים יתכן ויצטברו משימות רבות.

ניתן לשלוט על מידע רב על-ידי שינוי התצוגה בעזרת מיון וסינון.

כמו כן הוספנו יכולת חדשה של חלוקה לקבוצות.

במסך ניהול משימות, בהגדרות נוכל ללחוץ על “הצג” / “הסתר” קבוצות.

חלוקת המידע לקבוצות

בהצגת קבוצות המידע יחולק לפי מיון 1 ובתוך כל קבוצה המידע ימוין לפי מיון 2.

נוכל לסגור ולפתוח קבוצה של משימות על-ידי לחיצה על כותרת הקבוצה.

חלוקת המידע לקבוצות

כמו כן נוכל למיין לפי שדות דינאמיים שהוספנו למערכת וכך לקבל חלוקה לקבוצות לפי שדות אלו

חלוקת המידע לקבוצות

הקודם העתקת משימות
הבא משימות חוזרות