054-979-7478 info@team.do

How Can We Help?

קטגוריות

פוסטים אחרונים

Table of Contents

משימות חוזרות

אתם כאן:
< כל הנושאים

ניתן לקבוע חזרה יומית, שבועית, חודשית או שנתית על כל משימה במערכת.

לדוגמא נרצה לקבל תזכורת באימייל אחת לשבוע עבור משימה חדשה.

בפתיחת משימה חדשה נמלא את פרטי המשימה ונקבע חזרה בכפתור “קבע משימה חוזרת”:

תמונה לדוגמא למשימה חוזרת

נקבע חזרה אחת לשבוע ביום ד’,

נסמן בחלונית חזרה “שבועית” ואת היום המתאים, נאמת את הנתונים בסיכום חזרה:

תמונה לדוגמא למשימה חוזרת

יעד המשימה יתעדכן בהתאם לחזרה שנקבעה.

בדוגמא זו היעד יתעדכן פעם בשבוע ליום רביעי ותזכורת תשלח באימייל לעובדים המעורבים במשימה.

להסרת החזרה נלחץ על “הסר חזרה” במשימה חדשה או ב”עדכון נתונים” של משימה קיימת:

תמונה לדוגמא למשימה חוזרת

הקודם חלוקת המידע לקבוצות – ניהול פרויקטים
הבא עבודה בצבעים – ניהול פרויקטים מותאם לדרישות החברה