מתודולוגיות ניהול פרויקטים רבות עוסקות בתכנון ובביצוע פעולות על מנת לעמוד ביעדי הפרויקט. מטרת המתודולוגיות הללו למדוד שלושה פרמטרים : כל פרויקט צריך לעמוד ביעדים שיועדו לפרויקט, במסגרת התקציב שהוקצב לו, ברמת הגימור והאיכות הנדרשת ובסופו של דבר לשמור על רמת

מתודולוגית סקראם (בלעז Scrum) משנה במידה רבה את המודל המסורתי של פיתוח מוצרים סופיים, בדומה לתהליך שעברה מתודוגית הבסיס ממנו נובעת הסקראם – האג'יל. בבסיס הנחת העבודה של ארגונים הפועלים בשיטה זו, נמצאת ההבנה שהתקבלה לאורך השנים, כי צוותי פיתוח

ניהול פרויקטים יכול להתבצע על בסיס מספר מודלים, כאשר אחד מהם מכונה שיטת "הנתיב הקריטי" או Critical Path Method. על פי מודל זה, שלבים שונים בפיתוח הפתרון תלויים זה בזה, ולכן צריכים להיות ממומשים בצורה כרונולוגית. רק כאשר חלק מסוים

מודל ניהול פרויקט אג'ילי, או Agile Project Management נחשב כחדשני ביותר, ומיועד לפיתוח מהיר של פתרונות. פירוש המילה הלועזית אג'יל (Agile) הוא "גמיש ומהיר". מטרת המודל ליצור פתרון בזמן המהיר ביותר, מתוך הנחה כי קיים יותר ממחזור אחד של פיתוח, ובמהלך

מודל אדפטיבי לניהול פרויקטים (או בלעז Adaptive Project Framework) מבוסס על יכולת השתלבות בסביבה קיימת. המילה 'אדפטיביות' משמעה הסתגלות, וכאשר המילה מושאלת לתחום ניהול הפרויקטים בתחום התוכנה או בתחומים אחרים, הכוונה לפיתוח פרויקט בצורה גמישה בהתאם לדרישות משתנות מצד השוק

מתודולוגיית XP (ראשי התיבות של Extreme Programming, או תכנות אקסטרים) שמשנה את עקרונות הפיתוח המסורתי כאשר תרחישי הבדיקות נכתבים לפני כתיבת המוצר הסופי. היא מחלקת את כלל המשימות הנדרשות לפיתוח התוכנה לפעולות פונקציונליות פשוטות (או דרישות) המובעות באמצעות "סיפור" או

ניהול פרויקטים באמצעות שיטת השרשרת הקריטית (או בלעז Critical Chain Project Management) מתבססת על הבנת האילוצים השונים בכל מערכת ועל מיקוד שלהם בתהליך ניהול הפרויקט. אילוצים יכולים להיות מגבלה במשאבים, רצף פעולות שונות שיש לבצע על מנת לסיים את הפרויקט

ניהול פרויקטים ניתן לבצע במספר רחב של מודלים, המותאמים לאופי הפרויקט כמו גם למבצעיו. מודל מפל המים לניהול הפרויקט, המכונה בלועזית Waterfall Project Management, מותאם בדרך כלל לפרויקטים ארוכי טווח, שבהם זמן הפיתוח ארוך יותר, ולמעשה מתחיל בפועל רק לאחר

Privacy Preference Center

Necessary

This site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies and Privacy Policy

Advertising

Analytics

Other