החיבור בין אסטרטגיה עסקית לניהול פרויקטים לא מתקיים בכל שולחני הישיבות,אך שילוב בין השניים טומן בחובו יתרונות רבים ומשפר את ביצועי העסק. המנהליםבעסק מתמודדים עם התמונה הגדולה - הם מתכננים חודשים ושנים קדימה, בעוד מנהלי הפרויקטים מתמודדים עם כאן ועכשיו. יכול

Privacy Preference Center

Necessary

This site uses cookies. By continuing to browse the site you agree to our use of cookies and Privacy Policy

Advertising

Analytics

Other